«Εάν ασκούμε την επιστήμη της γιόγκα με επιτυχία, τότε θα επιτύχουμε σωματική, πνευματική και πνευματική ευτυχία,

και ο νους μας θα πλεύσει προς τον Εαυτό."

Shri K. Pattabhi Jois -Yoga Mala